top of page

Termeni și condiții

Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteţi de acord cu următorii Termeni şi Condiţii. Vă rugăm să citiţi cu atenţie.

Încheiat azi, între vânzător, SC Genette’s ideas SRL, J33/787/2017, CUI 37545660 reprezentat legal prin Cernișov Diana, în calitate de Administrator și Client, se vând produsele de papetărie solicitate.
 
Genette reprezintă un nou concept cu privire la invitațiile de nuntă. Considerăm că detaliile sunt cele care fac diferența.

Vă mulţumim pentru utilizarea produselor şi a serviciilor noastre!

1. Modalități de plată:


Plata se va face integral prin opțiunea Ramburs sau prin transfer bancar la Banca Transilvania în contul societății care are ca IBAN: RO51BTRLRONCRT0395850501, în urma solicitării clientului prin email.

2. Comanda


Comenzile se preiau telefonic prin email sau prin intermediul site-ului. În funcție de promoțiile aflate în derulare pe site, pe factură veți primi discount-ul corespunzător acestora.
Promoțiile nu se cumulează.


În cazul în care ați comandat de la noi și doriți să suplimentați modelul comandat, minimele sunt următoarele:

 - pentru invitațiile de nuntă și plicuri de bani este de 50 buc.
 - pentru numerele de masă și meniuri comanda minimă este de 10 buc.


Dacă doriți să comandați mai puține produse decât comanda minimă acceptată, la costul comenzii se adaugă o taxă de 25 lei care reprezintă realizarea grafică a machetei și pregătirea pentru tipar.
Costul machetei cu simularea grafică personalizată pentru produsul clientului înainte de efectuarea unei comenzi este de 10 lei și se achită integral în avans pe baza facturii emise de noi.


3. Procesarea comenzii și executarea produselor personalizate


După efectuarea plătii avansului, clientul primește un e-mail cu macheta grafica cu produsul și textul ales pentru personalizare. În acest sens, clientul va putea vizualiza/printa textul ce urmează a fi imprimat anterior executării invitației/cardului/etc., pentru a putea corecta eventualele greșeli sau erori materiale. Se recomanda citirea cu atenție a textului integral, nu doar a datelor privind numele, prenumele etc., pentru a avea certitudinea ca nu exista nicio greșeala sau eroare materială. După verificarea textului, clientul va transmite societății Bunul de Tipar, prin e-mail, către aceeași adresa de e-mail de la care a primit textul inițial.
Tipul caracterului de literă din pozele produselor este cu titlu de prezentare, disponibile pentru personalizare fiind caracterele afișate în pagina produselor.
Orice neconformități datorate lipsei de diligență a Clientului în verificarea și corectarea textului nu pot fi imputate Societății, aceasta fiind exonerata de răspundere. Cheltuielile suplimentare ocazionate de aceste împrejurări se vor suporta în integralitate de către Client.


4. Invitațiile personalizate unicat


Invitațiile personalizate unicat sunt acele invitații care au o formă grafică ce nu se regăsește în oferta actuală a societății și sunt create în funcție de resurse și de dorința clientului. Pentru început clientul primește 2-3 modele care să cuprindă elementele cerute și are dreptul la o prima întrevedere la sediul societății pentru a vedea invitația.
În cazul în care clientul solicită și alte întâlniri cu personalul companiei în afara sediului se aplică o taxă de 7 lei/întâlnire care se adaugă la suma totală.

În ceea ce privește modificările asupra machetei prezentate acestea suportă un cost de 10 lei, dacă se face o modificare parțială precum eliminarea unor elemente și 25 lei dacă se face o modificare de 90% a machetei.


Atunci când comanda implică invitații personalizate unicat societatea are următoarele drepturi:
- Să publice invitația creată pe pagina companiei de Facebook, blog sau site-ul companiei;
- Să multiplice modelul respectiv în scopul livrării altor clienți;
- Să atașeze invitația în catalogul de prezentare al companiei;
- Să modifice design-ul invitației;


Daca dorința clientului care a comandat invitația personalizată unicat este ca invitația să nu fie publicată și multiplicată până în ziua nunții se aplica o taxa de 50 lei.


5. Livrarea produselor


Termen de livrare în regim NORMAL:
 Pentru invitațiile prezente pe site: 7-10 zile lucrătoare de la data primirii Bunului de Tipar;
 Pentru invitațiile tip gold și premium: 10-15 zile lucrătoare de la data primirii Bunului de Tipar;
 Pentru invitațiile personalizate unicat: 5 zile lucrătoare ce implică crearea formei grafice la care se adaugă 7-10 zile lucrătoare dacă invitația este color simplă sau 10-15 zile lucrătoare dacă invitația este de tip premium sau gold.


Termen de livrare în regim de URGENȚĂ: 2–3 zile lucrătoare de la data primirii Bunului de Tipar*.
Taxa pentru regimul de urgență plătibilă de către Client este de 50 lei TVA inclus/comanda.


În situația în care produsul nu se găsește în stoc, S.C. GENETTE’S IDEAS S.R.L. va anunța Clientul prin orice mijloace, comunicându-i și noua dată de livrare.


S.C. GENETTE’S IDEAS S.R.L. nu livrează produse nepersonalizate.


Livrarea se va efectua de către o societate de curierat (Fan Courier/Cargus), la domiciliul Clientului ori la o altă adresa indicată de către acesta. Pret 25 lei.
Prețul pentru transport este valabil pentru orașe.
Cost km exteriori 1 leu T.V.A. inclus.


6. Schimbarea termenului de livrare


Societatea își rezervă dreptul de a schimba termenul de livrare, atât cel normal cât și pentru cel în regim de urgența în funcție de volumul comenzilor.
Societatea are obligația de a anunța imediat Clientul despre schimbarea termenului de livrare.

7. Politica de returnare


Potrivit legislației în vigoare, Clientul are dreptul sa notifice în scris Societății că renunță la contractul de vânzare-cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. Notificarea se va realiza prin transmiterea unui e-mail către societate.
Prin urmare, Clientul are dreptul de returna produsul achiziționat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acestuia, cu suportarea cheltuielilor directe de returnare.
Atragem atenția că, în cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii lipsa, Societatea își rezervă dreptul de a decide daca accepta returul sau nu, iar în caz de acceptare, daca imputa pierdea suferită în aceste circumstanțe asupra valorii produsului; suma reținuta va fi comunicată Clientului după evaluarea prejudiciilor aduse.
În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Excepții:
Conform legislației în vigoare, următoarele categorii de produse nu se pot returna:
a) Produsele executate după specificațiile consumatorului;
b) Produsele distinct personalizate;
c) Produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.


ATENȚIE
Contractul având ca obiect achiziționarea de către Client a unor produse personalizate nu poate fi denunțat unilateral de către acesta, termenul de 10 zile lucrătoare menționat anterior, nefiind aplicabil.


8. Garanția produselor


Produsele cumpărate prin intermediul societății beneficiază de garanție conform prevederilor legale. Garanția reprezintă angajamentul asumat de Societate față de Client, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, daca acesta nu corespunde condițiilor în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare și comenzii Clientului.


9. Forța majora


Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majora, în conformitate cu legislația în vigoare.
 


10. Legea aplicabila – jurisdicția


Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Societate și Client se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Suceava.


11.Drepturi de proprietate intelectuală


Toate materialele integrate sunt proprietatea intelectuală a societății SC GENETTE S IDEAS SRL. Aceste materiale nu pot fi printate, copiate sau reproduse fără acordul deținătorului.
 

Politica GDPR privind Confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal

S.C. Genette’s ideas S.R.L, vă aduce la cunoștință că prelucrează datele cu caracter personal, aferente contractului/antecontractului existent între parti, precum și a tuturor activităților ulterioare derivate direct sau indirect din executarea acestui contract.
 

Scopul general al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului aflat în curs de derulare între parti. Societatea noastra nu va prelucra datele personale în alte scopuri.
 

Categoriile de persoane vizate de prelucrare sunt: reprezentanții, angajații, societății colaboratoare și orice alte persoane ale cărei date sunt menționate în cuprinsul contractului sau a actelor aferente executării acestuia.
 

S.C. Genette’s ideas S.R.L se obligă:
- să nu dezvaluie datele cu caracter personal prelucrate decât în scopul desfășurării raporturilor contractuale existente între părți, sau la cererea autorităților și instituțiilor autorizate.
- să adopte măsuri tehnice și organizaționale adecvate necesare pentru securitatea prelucrarii datelor.
- să respecte prevederile aplicabile în material protecției datelor cu caracter personal.

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

 

Baza legală care ne permite să vă prelucrăm datele personale depinde și de scopul pentru care le prelucrăm, astfel cum explicăm în următoarele rânduri:

1. Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator al Platformei
Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru semnarea termenilor care reglementează utilizarea Platformei. Cu alte cuvinte, pentru înregistrarea dvs. ca utilizator al platformei, trebuie să vă prelucrăm datele personale, altfel nu am putea să vă gestionăm înregistrarea.
În cazul în care alegeți să utilizați accesul sau conectarea printr-o rețea de socializare, motivul pentru care avem dreptul să vă prelucrăm datele este consimțământul pe care îl dați în momentul autorizării transferului datelor de la rețeaua de socializare.


2. Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii

Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare sau de furnizare a serviciilor în relatie cu dvs..
Este posibil ca unele prelucrări de date aferente procesului de achiziție să se activeze doar pentru că solicitați acest lucru sau ne autorizați în acest sens, cum ar fi stocarea datelor privind plata (card) pentru achiziții viitoare sau prelucrarea datelor necesare scanării bonurilor de cumpărături prin secțiunea Wallet a App sau pentru a vă informa despre disponibilitatea produselor noastre. În aceste cazuri, baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele este consimțământul dumneavoastră. 

Apreciem că avem un interes legitim pentru efectuarea verificărilor necesare pentru a detecta și a preveni posibilele fraude atunci când faceți o achiziție. Înțelegem că prelucrarea acestor date este în avantajul tuturor părților implicate atunci când se efectuează plata pentru o achiziție și în mod special pentru dvs., deoarece ne permite să luăm măsuri pentru a vă proteja împotriva tentativelor de fraudă ale terților.


3. Serviciul Clienți

Considerăm că avem un interes legitim să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care ni le puneți prin diferitele mijloace de contact existente. Înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea in avantajul  dvs., deoarece ne permite să vă putem ajuta în mod corespunzător și să găsim soluție întrebărilor. 
Când ne contactați, în special, pentru gestionarea incidentelor legate de comanda dvs. sau de produsul/serviciul achiziționat prin Platformă, prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare.
Când interogarea dvs. este în legătură cu exercitarea drepturilor despre care vă informăm mai jos sau în legătură cu reclamații față de produsele sau serviciile noastre, prelucrarea datelor dvs. este pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.


4. Marketing 
 Vă prelucrăm datele dvs. în scopuri de marketing în baza consimțământului pe care ni-l dați, de exemplu atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizate prin diverse mijloace, atunci când autorizați trimiterea de notificări push pe dispozitivul mobil sau când acceptați termenii și condițiile legale de a participa la o acțiune promoțională sau să vă publicați fotografiile pe Platformă sau pe canalele noastre de pe rețele de socializare. 
De asemenea, ne vom întemeia pe consimțământul dvs. pentru a vă transmite datele pe rețelele de socializare cu scopul de a vă oferi publicitate personalizată pentru gusturile, obiceiurile și navigarea dvs.
Pentru a vă prezenta informații personalizate, considerăm că avem un interes legitim pentru întocmirea profilului dvs. cu informațiile pe care le avem despre dvs. (cum ar fi navigarea pe care o efectuați, preferințele sau istoricul achizițiilor) și cu datele personale pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi intervalul de vârstă sau limba, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. deoarece permite să vă îmbunătățiți experiența ca utilizator și să accesați informațiile în funcție de preferințele dvs. 

5. Analiza utilizării și a calității

Considerăm că avem un interes legitim pentru analizarea caracterului de utilizare al Platformei și a gradului de satisfacție a utilizatorului, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. întrucât scopul este îmbunătățirea experienței utilizatorului și oferirea unui serviciu de calitate superioară. 
 
 CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?


Perioada de stocare a datelor dvs. va depinde de scopurile pentru care le prelucrăm, după cum detaliem mai jos:

1. Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator al Platformei
Vom prelucra datele dvs. pe perioada cât aveți statutul de utilizator înregistrat (adică până când decideți să vă dezabonați).

 

2. Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii
Vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor sau a serviciilor pe care le-ați cumpărat, incluzând eventuale returnări, reclamații sau plângeri legate de achiziționarea produsului sau a serviciului respectiv.
În unele situații, vom prelucra datele doar până în momentul pe care îl stabiliți dvs., așa cum este cazul datelor privind plățile (cu cardul) pe care ne solicitați să le stocăm pentru eventuale achiziții viitoare.

 
3. Serviciul Clienți 

Vom prelucra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă satisface solicitarea sau cererea.

 

4. Marketing

Vom prelucra datele dvs. până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul la newsletter.
Dacă participați la acțiuni promoționale, vom stoca datele pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea acțiunii promoționale.

 

5. Analiza utilizăriiși a calității

Vom prelucra punctual datele dvs. pe durata în care efectuam o acțiune sau un sondaj specific privind calitate sau până când vom anonimiza datele dvs. de navigare.


Indiferent de modul în care prelucram datele pe durata strict necesară atingerea scopului vizat, ulterior le vom stoca și proteja în mod corespunzător pe durata de timp în care pot decurge responsabilități derivate din respectiva prelucrare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Odată ce acțiunile posibile se  prescriu în fiecare caz, vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal.
 
TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE CĂTRE TERȚI?


Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate, este necesar să acordăm acces la datele dvs. personale societății Sc Genette's ideas SRL și terților care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim, și anume:

  •  instituții financiare, 

  •  organe specializare în descoperirea și prevenirea a fraudei, 

  •  furnizori de servicii tehnologice, 

  •  furnizori și colaboratori de servicii logistice, de transport și de livrare, 

  •  furnizorii de servicii aferente serviciului clienți. 

  •  furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate.

 
CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?


Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să garantăm exercitarea drepturilor dvs. În acest sens, Noi, am convenit că le puteți exercita în mod complet gratuit trimițând un mesaj la o adresă de e-mail unică genettestreasure@yahoo.com indicând pur și simplu motivul solicitării și dreptul pe care doriți să-l exercitați. În acest sens Noi vă vom răspunde în maximum o lună de la primirea fiecărei  solicitări.

În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.


În mod special, indiferent de scopul sau baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele, aveți dreptul:

  1. Să ne cereți accesul la datele dvs. personale care sunt în posesia noastră. Vă reamintim că, dacă sunteți utilizator înregistrat al Platformei, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dvs. personale. 

  2. Să ne cereți să rectificăm datele pe care le avem deja. Rețineți că dacă sunteți utilizator înregistrat al Platformei, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Oricum, rețineți că prin furnizarea activă a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garantați că acestea sunt adevărate și exacte și vă angajați să ne comunicați orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daună provocată Platformei sau operatorului Platformei sau oricărei părți terțe prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va constitui responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Vă rugăm rețineți ca regulă generală că trebuie să puneți la dispoziție doar datele dvs. personale, nu și pe cele ale altor persoane, cu excepția cazurilor permise în această Politică de confidențialitate.  

  3. Să ne cereți să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru. 

  4. Să ne cereți să limităm prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveți nevoie de ele. 

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment. Unele dintre modalitățile prin care vă puteți retrage consimțământul sunt explicate în secțiunea 2, în care explicăm în ce scop vă prelucrăm datele. 
Atunci când legalitatea prelucrării datelor se întemeiază pe consimțământul dvs. sau pe executarea contractului, astfel cum am explicat în secțiunea 3, veți avea de asemenea dreptul să solicitați portabilitatea datelor personale. Aceasta înseamnă că veți avea dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care să îl puteți transmite altui operator în mod direct, cu condiția să fie posibil din punct de vedere tehnic.
Pe de altă parte, atunci când prelucrarea datelor se întemeiază pe interesul nostru legitim, veți avea, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.


În cele din urmă, vă informăm despre dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, în special către:
- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

 

 CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATE ALE TERȚILOR?

Oferim funcții sau servicii care necesită prelucrarea datelor personale ale unei terțe părți pe care ni le furnizați, astfel cum se întâmplă în cazul activării și trimiterii Cardului cadou sau al gestionării cererii pentru Bonul cadou.

Dacă ne puneți la dispoziție Date personale ale altor persoane, garantați că le-ați informat cu privire la scopurile și modul în care trebuie să prelucrăm datele lor personale. 


MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE 


Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare push) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe Web-ul nostru și pe App.


INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILE


Utilizăm cookie-uri și dispozitive similare pentru a vă facilita navigarea pe Platformă, pentru a ști cum interacționați cu Noi și, în unele cazuri, pentru a vă putea afișa reclame pe baza obiceiurilor dvs. de navigare. Vă rugăm să citiți Politica de cookie-uri pentru a cunoaște în detaliu cookie-urile și dispozitivele similare pe care le folosim, scopul acestora și alte informații de interes.

bottom of page